ΡΥΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 2016-2017tag red 128

gymnastics

(Τμήματα ανά ηλικία  - Προπονήτριες: Μώρογλου Μαρία & Βάσια Γιαπτσέ)

 

ΡΥΘΜΙΚΗ Α΄   Αίθουσα : ΔΑΟΚ - Προπονήτρια : Μώρογλου Μαρία

Ημέρα

Ωρα

Τμήμα

Τρίτη

16:45΄ – 17:45΄

Ρυθμική Α' ( 4-6 ετών )

Πέμπτη

16:45΄ – 17:45΄

Ρυθμική Α' ( 4-6 ετών )

Σάββατο

09.00 ΄ – 10.00΄

Ρυθμική Α' (4-6 ετών )

 

 

ΡΥΘΜΙΚΗ Β΄     Αίθουσα : ΔΑΟΚ  - Προπονήτρια : Μώρογλου Μαρία

Ημέρα

Ωρα

Τμήμα

Τρίτη

17:45΄ – 18:45΄

Ρυθμική Β' ( >6 ετών )

Πέμπτη

17:45΄ – 18:45΄

Ρυθμική Β' (> 6 ετών )

Σάββατο

09:00΄ – 10:00΄

Ρυθμική Β' (> 6 ετών )

 

 

ΕΝΟΡΓΑΝΗ  Α'     Αίθουσα : Γιαννούλη  -  Προπονήτρια : Βάσια Γιαπτσέ

Ημέρα

Ωρα

Τμήμα

Δευτέρα

17:00΄ – 18:00΄

Ενόργανη Α'

Τετάρτη

17:00΄ – 18:00΄

Ενόργανη Α'

Παρασκευή

 17:00΄ – 18:00΄

Ενόργανη Α'

 

 

ΕΝΟΡΓΑΝΗ  Β'     Αίθουσα : Γιαννούλη  -  Προπονήτρια : Βάσια Γιαπτσέ

Ημέρα

Ωρα

Τμήμα

Δευτέρα

18:00΄ – 19:00΄

Ενόργανη Β'

Τετάρτη

18:00΄ – 19:00΄

Ενόργανη Β'

Παρασκευή

18:00΄ – 19:00΄

Ενόργανη Β'

 

 

ΕΝΟΡΓΑΝΗ  Γ'     Αίθουσα : Γιαννούλη  -  Προπονήτρια : Βάσια Γιαπτσέ

Ημέρα

Ωρα

Τμήμα

Δευτέρα

19:00 ΄ – 20:30΄

Ενόργανη Γ'

Τετάρτη

19:00 ΄ – 20:30΄

Ενόργανη Γ'

Παρασκευή

19:00 ΄ – 20:30΄

Ενόργανη Γ'